Skip to main content

Ubytování Zahrádky – Rybářská chata U Ledňáčka v Holanech

Nedaleko Zahrádek, uprostřed luk a lesů plných pískovcových skal, které se rozprostírají kolem Holanských rybníků, stojí pod vrchem Vlhošť chata s netradičním trojúhelníkovým půdorysem.

Chata stojí u Bobřího potoka. Celý rok tu v okolí loví ryby ledňáček – na rozdíl od rybníků potok nezamrzá. Proto chata U Ledňáčka.

Pobyt na chatě si pronajmete na bezkempu.cz

Chata u Ledňáčka

Chata byla postavena v roce 2013. Sloužila jako včelín a zázemí k přilehlému háji japonských topolů.

Na podzim a v zimě 2020/2021 proběhla výrazná rekonstrukce chaty. Byla zvětšena o další dvě místnosti, přibyla venkovní terasa. V chatě je nově koupelna se splachovacím WC a lázeňskými kamny na teplou vodu do sprchy a kamna vytápějící hlavní místnost s manželskou postelí. Nový je také pokoj se čtyřmi lůžky.

O svícení v chatě i před ní se stará ostrovní fotovoltaický systém. Celá chata je nově zateplená.

Foto z rekonstrukce

Další úpravy chaty

V květnu 2021 jsme vyměnili okenice.

V červenci 2021 jsme instalovali elektrické čerpadlo na vodu namísto mechanického. Update si vyžádal kompletní přepracování rozvodů vody v koupelně:

Rozvody vody pod stropem koupelny. Hadice jsou ve finále zaklopené palubkami. Rozvody samozřejmě nejsou vidět.

V srpnu 2021 chystáme nainstalovat na střechu okapy a pod postel dát šuplík na odložení věcí a ložního prádla.

Pozemek u chaty

Pozemek kolem je zanesené dno bývalého rybníka. Směrem k Holanům je dodnes patrný hliněný val – sypaná hráz.

Na pozemku jsou vysázené japonské topoly (od jara roku 2010). Před tím zde bylo jen rákosí, kopřivy a mokřady. Prodejce sazenic z Turnova nevěřil, že je v trvale zamokřeném terénu možné topoly pěstovat. Ukázalo se, že jim voda nevadí (topol patří mezi vrby).

Holanské rybníky – ideální lokace pro filmaře

Soustava původně zahrnovala 23 rybníků. Některé z nich zanikly nebo byly spojeny zrušením původně oddělujících hrází. Soustava je napájena především Bobřím potokem, který obtéká i naši chatu.

Rybníky zřejmě vznikaly postupně od poloviny 16. do poloviny 17. století. Nejstarší je Holanský rybník z 15. století (zmiňován od roku 1440). Celková rozloha rybníků je přes 200 ha.

Holanské rybníky a jejich nejbližší okolí byly vybrány jako exteriéry pro film Hastrman (2018). Průrva pod hrázským rybníkem byla dějištěm natáčení německo-česko-amerického sci-fi seriálu Tribes of Europa (Evropské kmeny). Také se zde natáčel film Případ dvou manželek.

Doporučujeme výlet podle filmu Hastrman.

Takto si filmaři upravili průrvu pod Kozí lávkou (Hrázský rybník) pro seriál Tribes of Europa a výsledné 
záběry ze seriálu.

Povodně v srpnu 2010

O půlnoci ze 7. na 8. srpna 2010 se protrhla hráz Mlýnského (Hrázského) rybníka nad naším pozemkem.

Důvodem protržení hráze byly povodně ze 7. srpna, kdy se Mlýnský rybník zcela zaplnil. Ve 23:30 přetékala voda lehce přes nejnižší místa hráze. Ve 23:45 došlo náhle ke zvýšení hladiny v rybníku o 30 cm kvůli ucpáním bezpečnostního přelivu bariérou z naplavených větví, stromů a trsů travin (v tesané průrvě mezi skalami). Během 15 minut se v hrázi vlevo od výpusti vytvořila průrva na celou výšku hráze (4 m vysoká, široká asi 30 m).

Během dalších 45 minut pak byl rybník prázdný (cca 250 000 m3 vody). Podle rychlosti vyprázdnění nádrže lze odhadnout, že odtok vody z rybníka byl průměrně 92 m3.s-1.

Protržená hráz Mlýnského rybníka

Povodňová vlna se přehnala přes náš pozemek (tehdy čerstvě zasázené topoly naštěstí přežily) a vtekla do níže ležícího Holanského rybníka. Chatka tu tehdy ještě nestála.

Holanský rybník se naplnil do úrovně 0,15 m pod korunu hráze (zvýšení hladiny o 0,85 m oproti normálu). Při kulminaci povodně odtékalo z Holanského rybníka až 60 m3.s-1 (standard je cca 18 m3.s-1).

Byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity a z nejníže položených domů v Holanech proběhla evakuace.

Po povodních

Díky bahnu z rybníka se snížila bažinatost pozemku (navýšení terénu) a stromy dostaly cenné hnojivo.

Po povodni bylo hrazení v tesané průrvě na Mlýnském rybníce demontováno a výpusť upravena tak, aby se při povodni rozlila voda do luk směrem k cyklostezce a Milčanskému rybníku.

Situace s protržením rybníka by se již opakovat neměla. Přesto je chatka záměrně postavena na pilotech.

Video k protržení hráze: https://www.youtube.com/watch?v=yDx_Qw9CHdc

Zajímavosti v okolí

V městysu Holany je řada stavebních památek zejména na náměstí. V blízkosti jsou zříceniny hrádků Milčany (Vítkovec) – cca 500 metrů od chaty) a Rybnov. Po břehu Holanského rybníka je vedena červeně značená turistická cesta od Holan ke Stvolínkám přes Kozí lávku (historický kamenný most) okolo Dolanského vodopádu (cca 700 metrů od chatky) a bývalých mlýnů a také cyklostezka 3098 ze Zahrádek přes Stvolínky do Horní Police u Žadnova.

Technickou zajímavostí je tesaná komora, ve které bylo umístěné mlýnské kolo a podzemní tesaný náhon pod cestou u výpusti Dolanského rybníka.

Nejlepší pohled na okolí je z vrcholu kopce se zříceninou Ronov (552 m n. m).

Na Bobřím potoce je Bobří soutěska a vodopádem (Verměřice).

Z pozemku je vidět nejvyšší vrchol CHKO Kokořínska – Vlhošť (613 m n. m.) i zřícenina hradu Ronov.

Za Vlhoští se rozkládá skalní město Martinské stěny.

V Kravařích jsou k vidění stodolové hradby a historický most, v Zahrádkách zámek (nepřístupný) a především skalní údolí Peklo, na jaře s tisíci bledulí.

Odkaz na pořad Výleťák – okolí chaty.

Výleťák o údolí Peklo.

%d bloggers like this: